Количка (0)
Продукт Бр Ед.цена
Общо: 0лв

Количка (0)

Стойност: 0лв.

РЕКЛАМАЦИИ

1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с Договора.

2. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3. При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

4. Рекламацията се предявява онлайн или на място пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. Перник, ул. Столетов 17

5. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  • платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура и гаранционна карта;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6. Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

7. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Свържете се с нас

Не се колебайте да ни изпратите запитване за Вашия проект.

С натискане на бутона Вие потвърждавате, че се съгласявате да ползваме бисквитки по време на престоя в сайта.