Как да почистите камерата на детектора FireProtect / FireProtect Plus
08 Юли, 2022 # Сигурност

FireProtect / FireProtect Plus открива дим с помощта на оптични сензори, инсталирани вътре в димната камера на устройството. Детекторите автоматично проверяват състоянието на сензорите и димната камера. В случай на неизправност или запрашеност на димната камера, сирената, вградена в детектора, излъчва дълъг акустичен сигнал на всеки 1,5 минути и в приложението Ajax се изпраща уведомление. Ако получите уведомление в приложението Ajax относно неизправност на детектора, а не високо ниво на прах, изпратете детектора за цялостна диагностика.

Как да почистите димната камера на детектора

 

Почистване на детектора Ajax FireProtect / FireProtect Plus

Ако нивото на прах е високо, можете да почистите детекторната камера сами.

 

Преди да започнете да почиствате камерата за дим, проверете версията на фърмуера на детектора в приложението Ajax, като го изберете в списъка с устройства и превъртете надолу. Запомнете или запишете номера на версията на фърмуера на устройството.

За да почистите камерата:

 1. Извадете детектора от стойката SmartBracket, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, без да натискате логото на Ajax. Натискането инициира теста на димната камера и задейства сирената, вградена в детектора.
 2. Изключете детектора, като задържате бутона за захранване за 3 секунди. Когато изключите детектора, светодиодът на детектора ще мигне няколко пъти червено.
 3. Поставете детектора върху кърпа, сгъната няколко пъти с логото на Ajax, обърнато надолу, за да не се надраска
 4. Развийте 4-те винта с помощта на отвертка PH0.
 5. Извадете капака на детектора (панела с логото на Ajax). Препоръчваме да използвате пластмасова карта или плектрум, тъй като метален предмет може да го повреди.
  * Когато сваляте капака, не натискайте върху металната мрежа на детектора, тъй като това може да доведе до деформацията му
 6. Поставете устройството върху кърпа и извадете платката с бутона, като я издърпате леко нагоре.
 7. Извадете пластмасовия панел.
  * Не премахвайте металната мрежа на детектора. Ако отстраните металната мрежа по време на почистването на детектора, поставете я обратно на нейното място, като я закрепите на всички стойки
 8. Извадете димната камера на детектора, като натиснете леко върху две от трите ключалки.
 9. Изплакнете и подсушете камерата за дим. Освен това отстранете праха от платката на детектора, като внимателно го избършете с мека четка или мека суха кърпа, подходяща за целта.
  * При почистване избягвайте използването на вещества, съдържащи алкохол, ацетон, бензин и други активни разтворители
 10. Ако версията на фърмуера е 3.50 или по-нова, преминете към стъпка 11.
  Ако версията на фърмуера е по-ниска от 3.50, трябва да нулирате брояча за прах или ще продължите да получавате известия относно необходимостта от почистване на димната камера на детектора. Включете детектора, като задържите бутона за захранване за 3 секунди и след това натиснете бутона за нулиране на платката. Не блокирайте по никакъв начин оптичните елементи на платката. Това може да задейства алармата на детектора.

Почистване на детектора Ajax FireProtect / FireProtect Plus

Натискането на бутона ще задейства излъчването на един кратък звуков сигнал от детектора. Изключете детектора. Ако детекторът не излъчи звуков сигнал, подайте го за цялостна диагностика.

 1. Инсталирайте отново почистената камера на детектора за дим. При правилно инсталиране камерата е фиксирана с всички 3 ключалки.
 2. Инсталирайте пластмасовия панел, покриващ платката, в тялото на детектора.
 3. Инсталирайте бутона, като подравните отвора на платката с пластмасовата стойка.
 4. Поставете капака на детектора, като подравните пластмасовата стойка на капака с тампера на платката (разположен до батерията CR2032).
 5. Обърнете детектора, като го държите от двете страни. Затегнете 4-те винта и включете детектора.

След почистване не забравяйте да проверите работата на детектора. За да направите това, задръжте натиснат бутона на детектора (логото на Ajax) за 6 секунди. Устройството трябва да задейства сирената за 5 секунди и в приложението ще получите известие, потвърждаващо, че камерата за дим на детектора е наред. След като тестът приключи, детекторът може да бъде монтиран обратно.

* Ако сирената не излъчи звук или приложението получи сигнал за повреда на детектора, не използвайте устройството, а  го изпратете за диагностика.

Свържете се с нас

Не се колебайте да ни изпратите запитване за Вашия проект.

С натискане на бутона Вие потвърждавате, че се съгласявате да ползваме бисквитки по време на престоя в сайта.